Impact

Gutsy Go mittaa vaikuttavuutta yhteistyössä Nuorisotutkimusseuran ja Lääkäriseura Duodecimin kanssa. Gutsy Go:n tehtävä on tuottaa kokonaisen alueen ikäpolven omanarvon ja yhteiskuntaan kuulumisen tunteessa myönteinen muutos. Samalla myös alueen narratiivi muuttuu myönteisemmäksi. Rauha lisääntyy kun luottamus kanssaihmisiin kasvaa.

välitön
kokemus
vaikuttamisesta

Gutsy Go:n vaikuttavuutta on alusta asti ollut mukana mittaamassa Nuorisotutkimusseura, joka tunnetaan työstään Nuorisobarometrin tekijänä. Yli 20 vuoden ajan yhtäjaksoisesti julkaistu barometri on kansainvälisesti ainutlaatuinen tutkimus, joka mittaa nuorten asenteita ja hyvinvointia kansallisella tasolla. Viime vuosina barometri on nostanut esiin nuorten rajusti heikkenevän luottamuksen tulevaisuuteen ja kanssaihmisiin.  

Nuorisotutkimusseura on tutkinut Gutsy Go -menetelmän vaikutusta nuorten yhteiskunnallisen osallisuuden ja itsetunnon vahvistamisessa. Tulokset ovat lupaavat:

rokote
kyynisyyteen

Gutsy Go:n toinen tutkimuskumppani, Suomen lääkäriseura Duodecim, on tutkinut laajasti toiveikkuuden vaikutusta ihmisten elinajanodotteisiin ja terveyteen. Aineistot osoittavat, että kyynisyys on merkittävä elinikää lyhentävä tekijä. Tällä hetkellä yläkoulun alkaessa 10% nuorista on kyynisiä, ja peruskoulun jälkeen määrä tuplaantuu. Duodecim näkee, että Gutsy Go -menetelmän avulla on mahdollista lisätä nuorten toiveikkuutta kokonaisten ikäluokkien osalta.