Manifesto

Tee rauha näkyväksi.

On aika keksiä “rauha” uudelleen. Visiomme on, että jokainen kansakunta kouluttaa nuoristaan rauhantekijöitä. Ihmisiä, joilla on uudenlaista kokemusta, kuinka kaupungissa voi luoda luottamusta, innostusta, yhteenkuuluvuutta ja toimintaa yli raja-aitojen. Tämä uuden ajan tekojen aktivismi määrittää rauhan uudestaan. Rauha ei ole passiivinen tila vaan aktiivista toimintaa. Nuoret ovat potentiaalisin joukko tekemään nämä teot vahvasti näkyviksi.

Taistelemme kyynisyyttä vastaan synnyttämällä tuhansia konkreettisia Gutsy Go -tekoja. Esimerkkejä yhteistyöstä, joka ennen oli mahdotonta. Aitoja vahvoja kohtaamisia. Syntyy rauhan tekojen pankki, josta jokainen voi inspiroitua. Syntyy uusi sukupolvi joka ei vain puhu rauhasta.

kansakunta, joka kouluttaa kaikista nuoristaan rauhantekijöitä.

Maailman kaikki ongelmat on ratkaistavissa. Ekologiset, taloudelliset, turvallisuuteen ja köyhyyteen liittyvät. Ratkaisun ytimessä ei ole raha ja tieto. Vaan kapasiteetti rakentaa rauhaa. Rauhan rakentaminen tarkoittaa ymmärrystä ihmisten välisen myönteisen vuorovaikutuksen dynamiikasta. Kuinka erilaisuus palvelee yhteistä hyvää. Kuinka eri ihmisten potentiaali tulee näkyväksi. Kuinka saadaan aikaan ripeästi tekoja ja reflektoida niiden vaikuttavuutta. Kuinka jokainen meistä on saman arvoinen maapallon asukas, jolla on oikeus asua missä vain.

Maailma ei parane sillä, että nuoret saavat vapaat kädet tehdä mitä vain. Rauhan innovaatiot syntyvät, kun nuoret saavat tuekseen aikuiset. Ei kertomaan mitä ja miten tehdä tai varoittamaan kaikesta mikä voi mennä pieleen vaan innostamaan ja tarjoamaan omat kätensä, kontaktinsa ja aikansa.

Lue lisää, miten Gutsy Go -metodi käytännössä toimii.