METODI

Jokainen teko, joka lisää myönteistä vuorovaikutusta on rauhan teko.

Gutsy Go on Suomen suurimman innovaatiopalkinnon voittanut menetelmä, joka yhdistää pedagogian, median ja rauhantyön parhaan osaamisen. Se haastaa yläkoululaiset rauhantekijöiksi omissa kaupungeissaan. Tuloksena syntyy nuorten kehittämiä yhteiskuntarauhaa ja hyvinvointia edistäviä ratkaisuja, jotka ehkäisevät polarisaatiota ja konflikteja yhteisöissä.

Kaupunkien kanssa toteutamme Gutsy Go -interventioita, joissa nuoret koulutetaan luomaan ratkaisuja kaupunkinsa ongelmakohtiin ja viestimään niistä vaikuttavasti.

Yritysten kanssa toteutamme laajaa medianäkyvyyttä ja ensi-iltoja, joiden kautta nuorten teot tavoittavat satoja tuhansia ja muuttavat narratiivia kokonaisista kaupungeista.

 

Gutsy Go Kaupunki-interventio

Gutsy Go kaupunki-interventio keskeyttää normaalin kouluarjen viikoksi ja haastaa mukaan kohdealueen koko 14-vuotiaiden ikäluokan. Tuekseen nuoret saavat Gutsy Go -valmentajien ja media-ammattilaisten tiimin, sekä paikalliset yhteistyökumppanit.

Rohkeat ideat

Nuoret tekevät pienryhmissä havaintoja kaupunkinsa epäkohdista ja kehittävät niihin ratkaisut.

Välitön toteutus

Nuoret hankkivat paikalliset yhteistyökumppanit, toteuttavat rohkeat ratkaisut välittömästi  ja kuvaavat ne.

Näkyväksi mediassa

Videot julkaistaan kaupungin ensi-illassa, somessa ja mediassa inspiraatioksi koko maalle.

Gutsy Go tukee nuorten projektien jatkoa kouluttamalla opettajia ja nuoria, sekä tarjoamalla kaupunkilisenssin haltijoille Gutsy Edu -opetussisällöt verkossa.

Ensi-illat & rauhantekojen pankki

Gutsy Go ensi-illat tekevät nuorten rohkeat teot vaikuttavasti näkyväksi koko kaupungille. Yhteistyökumppanien tarjoamissa ensi-illoissa nähdään uusimmat nuorten ratkaisut videoina, jotka haastavat katsojat mukaan.

Tekojen julkaisu mediassa ja somessa mahdollistaa ratkaisujen käyttöönoton laajemmin. Gutsyflix on rohkeiden rauhantekojen pankki, joka kokoaa yhteen vaikuttavimmat teot.

Tee rauha näkyväksi

Maailma muuttuu tekemällä, ei puhumalla. Millaiseen epäkohtaan sinä haluaisit puuttua? Ehdota rauhantekoa toteutettavaksi!