Säätiökumppanit

Kiitämme työtämme tukeneita säätiöitä Gutsy Go:n mahdollistamisesta. Säätiöiden tuki on ollut avainasemassa Gutsy Go:n toiminnan kehittämisessä ja testaamisessa sekä metodin jalkauttamisessa suomalaisiin kouluihin nuorten pariin.

Ilman seuraavia säätiöitä työmme ei olisi mahdollista. Kiitos tuestanne!

Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Suomen Kulttuurirahasto

Saastamoisen Säätiö

Koneen Säätiö

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT) -säätiö

William ja Ester Otsakorven Säätiö

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö

Marjatta ja Eino Kollin säätiö

Väinö Tannerin Säätiö

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö

Helsingin yliopiston tiedesäätiö

Ulla Tuomisen säätiö

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tutkimussäätiö